logo
همسرآزاری در صدر مراجعات اورژانس اجتماعی
تاریخ انتشار: 2 می ماه 19 

⚠️همسرآزاری در صدر مراجعات اورژانس اجتماعی

🎯رئیس اورژانس اجتماعی کشور گفت: کودک آزاری، همسرآزاری، سالمندآزاری و خودکشی چهار آسیب اولی بوده که در تماس با اورژانس اجتماعی ثبت شده که در این میان ۹۸ درصد مراجعات مربوط به همسرآزاری است.

🔻رضا جعفری افزایش آگاهی مردم را عاملی برای مراجعه بیشتر به اورژانس اجتماعی دانست و گفت: امسال سیاست توسعه مراکز روزانه برای خدمت رسانی بیشتر به مردم را دنبال خواهیم کرد؛ چراکه سیاست های حمایتی در جهت افزایش آگاهی بسیار اهمیت دارد.

🔻جعفری گفت: در این آسیب ها به ویژه همسرآزاری جالب است که بدانید مراجعه کنندگان در سنین پایین نیستند و بیشتر آن ها ۴۰ سال به بالا دارند و خیلی تعجب دارد که چرا در چنین سنی مورد آزار قرار می گیرند و باید آسیب شناسی شوند.

🔻وی ۹۸ درصد مراجعات به اورژانس اجتماعی را همسرآزاری عنوان کرد و گفت: دو درصد مربوط به مردآزاری است که ابتدا مورد خشونت قرار گرفته و بعد واکنش نشان داده اند و آمارها نشان می دهد که ۱۵ درصد زنان آزاردیده تحصیلات عالی دارند. *منبع: فارس