logo
وزیر آموزش و پرورش: خسارت سیل به ۱۴۰۰ مدرسه در ۴ استان کشور
تاریخ انتشار: 2 می ماه 19 

♦️وزیر آموزش و پرورش: خسارت سیل به ۱۴۰۰ مدرسه در ۴ استان کشور

🔹اغلب این مدارس قابل ترمیم و بازسازی خواهند بود. 🔹حدود ۱۰۰ مدرسه باید کاملاً تخریب و بازسازی شوند. 🔹همه مدارس ترمیمی را تا مهر ۹۸ کاملا آماده خواهیم کرد.

IMG_20190502_093820