logo
نزاع بیش از100هزار تهرانی را به پزشکی قانونی کشاند
تاریخ انتشار: 1 می ماه 19 

نزاع بیش از100هزار تهرانی را به پزشکی قانونی کشاند

🔹اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در سال گذشته (1397)101هزار و 281نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی این استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (1396) 8درصدافزایش داشت./

photo_2019-05-01_12-10-02