logo
تأسیس شهری مستقل برای کودکان در قطر
تاریخ انتشار: 1 می ماه 19 

تأسیس شهری مستقل برای کودکان در قطر

“کیدزانیا” شهربازی نیست بلکه یک شهر واقعی است که به بچه‌ها یاد می‌دهد چگونه زندگی و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند، مشاغل مختلف را بشناسند و در همین راستا با مؤسسه‌های مختلف قطری همکاری کنند. در کیدزانیا کودکان دست بند‌های الکترونیکی دارند که به والدینشان اجازه می‌دهد موقعیت کودکان خود را از راه دور مکان یابی کنند. رضا عبدالمنعم مدیر بازاریابی این شهر می‌گوید ما در این شهر دوره‌های آموزشی برای بچه‌ها برگزار می‌کنیم تا مشارکت اجتماعی را بیاموزند، و با عشق به زندگی، عشق به شغل و همگرایی زندگی کنند !

+ همه دارن پیشرفت میکنن رشد میکنن؛ ماهم دوچرخه رو تبدیل به درشکه می‌کنیم!

photo_2019-05-01_11-12-44