logo
درس آموزی از تجربه جهانی مدیریت بحران
تاریخ انتشار: 1 می ماه 19 

درس آموزی از تجربه جهانی مدیریت بحران 📝منبع : دوره آموزشی کاهش خطرپذیری سوانح و مدیریت بحران در کلان شهرها – سازمان پیشگیری و مدیریت بحران درس آموزی از رخدادهای طبیعی، از تلاش ها و تجربیاتی که برای مواجهه با این رخدادها به دست آمده و استفاده از این تجربیات برای مدیریت آن، یکی از درس های مهم در مدیریت بحران است. چنین است که بعد از هر رخدادی، بعد از هر حادثه و سانحه ای، کارشناسان برای بررسی و سنجش میزان آسیب های وارده، نقاط ضعف و قوت راهی آن منطقه می شوند.

برای خواندن مطلب کلیک کنید.