arm-Copy
جمع‌بندی تحقيقات انجام شده در 5 دهه اخير در آمريکا درباره #کليشه‌های_جنسيتی در ذهن بچه‌ها
تاریخ انتشار: 29 آوریل ماه 19 

جمع‌بندی تحقيقات انجام شده در 5 دهه اخير در آمريکا درباره #کليشه‌های_جنسيتی در ذهن بچه‌ها

🔻وقتی از بچه‌مدرسه‌ای‌ها خواسته شده که يک دانشمند را نقاشی کنند، در دهه‌های 60 و 70 ميلادی کمتر از 1% يک زن را نقاشی کرده بودند، اما اين عدد در سال 2016 به 34% رسيده.

🔻نتيجه در مورد دخترها حتی جالب‌تر است! در دو دهه اول مورد بررسی حدود 1% دخترها يک زن را نقاشی کرده بودند، اما در دهه اخير بيش از 50%! #کليشه‌های_جنسيتی بر اساس مشاهدات و رسانه‌ها شکل می‌گيرد. در سالهای اخير تعداد زنان دانشمند در دنيا و همين‌طور در داستان‌ها و اخبار بيشتر شده است.

photo_2019-04-29_11-18-28