arm-Copy
نمایی تلخ از زندگی یک دختر بچه سیل‌زده در پلدختر
تاریخ انتشار: 29 آوریل ماه 19 

نمایی تلخ از زندگی یک دختر بچه سیل‌زده در پلدختر

🔹درحالیکه نگرانی‌ها از شیوع بیماری در استانهای سیل‌زده افزایش یافته، تیم‌های امداد سرم عقرب و مارگزیدگی بین مردم توزیع کرده‌اند

photo_2019-04-29_11-13-30