arm-Copy
دخترانی که ازدواج می کنند،می گویند که «خانواده همسرشان به آن ها اجازه ادامه تحصیل نمیدهند»
تاریخ انتشار: 29 آوریل ماه 19 

فولادوند،مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی:

📌دخترانی که ازدواج می کنند،می گویند که «خانواده همسرشان به آن ها اجازه ادامه تحصیل نمیدهند»

📌تعداد دختران دانش آموز ازدواج کرده ، بسیار بیشتر از آن هایی است که ترک تحصیل کرده اند

photo_2019-04-29_10-54-14