arm-Copy
ایران؛ رتبه آخر جهان در ورود زنان به مجلس
تاریخ انتشار: 29 آوریل ماه 19 

ایران؛ رتبه آخر جهان در ورود زنان به مجلس

🔹جدیدترین گزارش اتحادیه بین المجالس جهانی IPU می‌گوید ایران از حیث حضور نمایندگان زن در مجلس در رتبه ۱۸۰ دنیا از میان ۱۹۱ رتبه قرار دارد

photo_2019-04-29_10-27-27