arm-Copy
تفاوتی میان صیغه محرمیت و ازدواج موقت وجود ندارد
تاریخ انتشار: 20 آوریل ماه 19 

تفاوتی میان صیغه محرمیت و ازدواج موقت وجود ندارد

“سمیه طهماسبی” فقهیه و پژوهشگر دینی، دومین سخنران این پنل با بیان این که در فقه دو ازدواج دائم و موقت یا صیغه و یا منقطع تعریف شده است، گفت: بین ازدواج موقت و صیغه محرمیت هیچ فرقی نیست و به نظر می‌رسد و اگر جدا به کار برده می‌شود مانند پژوهش آقا آقای احمدی به نظر می‌رسد ناشی از کاربرد عرف و اجتماعی آن است.

ضرورت وجود قانون آمره برای ازدواج موقت/ هم‌باشی سومین سخنران این پنل تخصصی “عباس عبدی” پژوهشگر اجتماعی بود، عبدی که سخنان او به دور از جنجال و اعتراض هم نبود با بیان این که این مسئله را از راه قانون نمی‌توان حل کرد گفت: در اروپا این ازدواج به صورت همباشی وجود دارد اما یک قانون آمره از آن حمایت می‌کند و زن و کودک در آن مورد حمایت قرار گرفته‌اند و مانند اینجا نیست مردی که زن را رها کرده به جایی دسترسی نداشته باشد و نتوان او را پیدا کرد.

عبدی با اشاره به این که الفاظ ازدواج موقت، صیغه محرمیت، متعه و غیره را قبول ندارد، گفت: بگذاریم مردم زندگیشان را بکنند، اما حقوق برابری برای آنها تعریف شود و مانند دو انسان برابر با همدیگر زندگی کنند، فرزندان من به شیوه جدید ازدواج می‌کنند و همه چیز در ازدواج آنها بر اساس حقوق برابر است.

“بی‌هویت” ماندن فرزندان ناشی از از دواج موقت اما “سارا باقری” وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان آخرین سخنران این پنل تخصصی با اشاره به مشکلات کودکان حاصل از چنین ازدواج‌هایی گفت: در بسیاری از این ازدواج‌ها زمانی که به تولد فرزندی می‌انجامد مرد زن را رها می‌کند و بعد از آن گواهی ولادت به مادران این فرزندان داده نمی‌شود و این سبب می‌شود تا ثبت احوال شناسنامه این کودکان را صادر نکند و نام طفل از نام خانوادگی مادر برداشته می‌شود و همین مسئله باعث می‌شود که برای کودک تبعاتی مثل انگ اجتماعی به همراه داشته باشد. #خانه_ای_بر_روی_آب #پژوهشی_جامع_در_باب_صیغه_محرمیت #ازدواج_موقت_در_ایران #کامیل_احمدی #ختنه_زنان #طنین_سکوت #ازدواج_کودکان #خانه‌ای_با_در_باز، #صیغه_محرمیت #ازدواج_موقت #عباس_عبدی #سمیه_طهماسبی #سارا_باقری #مطالعات_زنان