arm-Copy
۱۵ آوریل روز جهانی ‎#کارهای_داوطلبانه_کوچک⁩ است.
تاریخ انتشار: 15 آوریل ماه 19 

✅ ‏۱۵ آوریل روز جهانی ‎#کارهای_داوطلبانه_کوچک⁩ است. کارهای کوچکی که ارزش آن به بزرگی شاد کردن دل دیگران و گاهی اثر گذار در زندگی اجتماعی است. این روزها که هموطنان ما درگیر ‎#سيل هستند شاهد کارهای داوطلبانه‌ی بسیاری هستیم

photo_2019-04-15_10-00-42