arm-Copy
اینجا #لرستان خط مقدم سیل است…
تاریخ انتشار: 12 آوریل ماه 19 

🎥اینجا #لرستان خط مقدم سیل است… 🔹وقتی رسیدیم بالای سرشان بالای پشت بام بودند و دست تکان مید‌ادند، حاج عباس گودرزی خلبان جهادگر و واقعا حرفه‌ای هلال‌احمر با توجه به سختی زیاد در فرود، پرنده را در جایی که مناسب بود نشاند و سریع بار را خالی کردیم جوانی دوان دوان خود را به ما رساند و پدرش با عصا آمد و با عرض خسته نباشید گفت ما نیازی نداریم ببرین روستای کناری ما آنجا نیاز دارند. انصافا خستگی 10 روزه شخص من را از بین برد. درود به شرفت، جوانی که اسمت را هم نمیدانم… بالای کوه و چند خانه گلی و این همه مردانگی… برای دیدن فیلم کلیک کنید