arm-Copy
شادی کودکان در اردوگاه سیل‌زدگان
تاریخ انتشار: 10 آوریل ماه 19 

🎥 شادی کودکان در اردوگاه سیل‌زدگان

🔻برخی افراد به صورت خودجوش با راه‌‌اندازی مهدکودک در اردوگاه استقرار سیل‌زدگان خوزستان، فضایی شاد و مفرح برای کودکان ایجاد کرده‌اند.

برای دیدن فیلم کیک کنید.