arm-Copy
در هشتمین مجمع سالیانه جوانان ملل متحد که امسال با تمرکز بر « توانمندسازی، شمول گرایی و برابری» برگزار شد
تاریخ انتشار: 10 آوریل ماه 19 

🔹درنگ: در هشتمین مجمع سالیانه جوانان ملل متحد که امسال با تمرکز بر « توانمندسازی، شمول گرایی و برابری» برگزار شد، تاکید گردید رفع چالش های فراروی جوانان نیاز به مشارکت همه کشورها ودر هر کشور ، همه گروهها دارد چرا که موضوعات به هم پیوسته است و نمی توان بدون توجه به زنجیره آموزش ، سلامت، اشتغال، محیط زیست و… به وضعیت مطلوب نائل آمد. در این راستا از نگاه سازمان ملل، تحقق شاخص های توسعه پایدار ، نقشه راه موثری برای حرکت به سوی وضعیت مناسب است.

IMG_20190410_094727_404