arm-Copy
کودکی در دل من سخت گریست
تاریخ انتشار: 10 آوریل ماه 19 
  • کودکی در دل من سخت گریست / به گمانم تنها ست او عروسکی با روبانی قرمز روی موهایش و چشمانی آبی براق داشت آن روز اما چشم‌های عروسکش طعم سیل می‌داد کودک من حالا / نان حسرت می خورد / توی این تنهایی / رنج غربت می‌برد / با خود می‌اندیشم دل این کودک را چه کند یکدم شاد؟

– تصویر عروسک به‌جامانده از سیل در خیابان سازمانی‌های پلدختر

IMG_20190410_094311_122