arm-Copy
مقاله‌ای علمی که در زمستان ۱۳۹۶ نابودی شهر آق قلا به دلیل سیل و صدمات سنگین آن را با دقت پیش‌بینی کرد
تاریخ انتشار: 9 آوریل ماه 19 

🔳🔷🔳 مقاله‌ای علمی که در زمستان ۱۳۹۶ نابودی شهر آق قلا به دلیل سیل و صدمات سنگین آن را با دقت پیش‌بینی کرد

فایل پی‌دی‌اف در آدرس زیر مقاله‌ای است در شماره زمستان ۱۳۹۶ مجله «دریافنون»، نشریه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره). از چکیده مقاله فوق:

«در این تحقیق با استفاده از نرم افزار CCHE2D به بررسی بازتاب رفتار هیدرولیکی شهر آق قلا در برخورد با سیلاب‌های ۱۰۰ ساله رودخانه‌ی گرگان‌رود پرداخته شده و با استفاده از شاخص مخاطره، ورودی لازم برای تدوین برنامه واکنش سریع، مدیریت بحران، بیمه سیلاب استخراج گردیده است.

نتایج حاکی از آن می‌باشد که با توجه به الگوی جریان شکل گرفته در سیلاب مذکور و نقشه‌های شاخص مخاطره، تخلیه کلی شهر امری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی با توجه به مساحت پهنه پرخطر، میزان خسارات وارده سنگین خواهد بود.»

در پایان مقاله چنین نتیجه‌گیری شده است:

«با توجه به نقشه‌های شاخص مخاطره، در محدوده شهر آق قلا غالب مناطق متأثر از سیلاب در وضعیت پرخطر قرار دارند. این مناطق به شدت دچار آسیب شده و برای شهروندان نیز بسیار خطرناک می‌باشند. تخلیه سریع این مناطق می‌تواند از اولویت‌های تدوین برنامه واکنش سریع و مدیریت بحران باشد.»‌ (ص ۳۵)

http://ijmt.iranjournals.ir/article_30604.html

http://ijmt.iranjournals.ir/article_30604_b0d7a52ba6fbb5a9ed33ddfda83bc764.pdf @abdollahshahbazi

🔷پ، ن از تحلیل اجتماعی: هنگامیکه نظام پژوهشی کشور در نظام حاکمیتی مؤثر نباشد، تحقیقات و پژوهش‌ها‌و نتایج آن نیز علاوه بر اینکه جدی گرفته نمی‌شود، بلکه اصلا دیده نمی‌شود! چرا چنین است؟! برای اینکه سیستم مدیریت از دل نظام پژوهشی استخراج نشده است و با آن بیگانه است. استاندار و وزیر و مدیر و نمایندهٔ مجلسی که در موقعیت پست استانداری و یا وزارت و نمایندگی مجلس مدرک تحصیلی گرفته است و فقط از نام دکتر خوشش می‌آید، چگونه می‌تواند پژوهشهای انجام یافته را جدی بگیرد؟! مهمتر اینکه نظام پژوهشی نظام ندارد، و نظام مدیریتی نیز مدیریت ندارد! که بتواند در هماهنگی و ارتباط سیستمیک باشند تا بشود تحقیق به توسعه بینجامد! وقتی که شب و روز بر سر علم کوبیده می‌شود و دانشگاه‌ها را غربی خطاب می‌کنند(یعنی یک مفهوم منفی) نمی‌شود انتظار دیگری از این نحوهٔ مدیریت داشت. این نمونه، یکی از هزاران پژوهشی‌ست که بلا استفاده مانده است و از اتفاق، یکی آن‌را یافته و نشان داده است. اما اگر همان روزهای ابتدای تحقیق انجام شده در مورد سیل آق قلا را نیز به مدیریت مربوط نشان می‌دادند( نه اینکه خود سیستم به دنبال آن باشد!) باز هم جدی گرفته نمی‌شد! باور کنید!