arm-Copy
تقویم محیط زیستی سال 98
تاریخ انتشار: 30 مارس ماه 19 

۱ فروردین روز جهانی جنگل ها

۲ فروردین روز جهانی آب

۱۰ فروردین روز ساعت زمین

۱۳ فروردین روز طبیعت

۱۵ فروردین روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی

۲ اردیبهشت روز جهانی زمین پاک

۴ اردیبهشت روز جهانی پنگوئن

۱۰ اردیبهشت روز ملی خلیج فارس

۲۰ اردیبهشت روز جهانی پرندگان مهاجر

۲۲ اردیبهشت روز جهانی پرندگان مهاجر زمستانه

۲۸ اردیبهشت روز جهانی گونه های در معرض انقراض

۱ خرداد روز جهانی تنوع زیستی

۲ خرداد روز جهانی لاک پشت ها

۱۰ خرداد روز جهانی بدون دخانیات

۱۳ خرداد روز جهانی دوچرخه سواری

۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست

۱۸ خرداد روز جهانی اقیانوسها

۲۵ خرداد روز جهانی باد

۲۷ خرداد روز جهانی مقابله با بیابان زایی

۲۱ تیر روز بدون پلاستیک

۲۳ تیر روز آگاهی درمورد کوسه ها

۲۴ تیر روز اسب

۲۵ تیر روز بین المللی مار

۴ مرداد روز جهانی حفاظت از اکوسیستم مانگرو

۷ مرداد روز جهانی ببر

۸ مرداد روز ملی جنگل ها

۹ مرداد روز جهانی محیط بان

۱۹ مرداد روز جهانی شیر

۲۱ مرداد روز دریای خزر

۲۳ مرداد روز جهانی مارمولک

۹ شهریور روز ملی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی

۱۵ شهریور روز جهانی حفاظت از لایه ازون

۳۱ شهریور روز جهانی بدون خودرو

۲ مهر روز جهانی دریانوردی

۵ مهر روز جهانی جهانگردی و روز ملی آبزیان

۹مهر روز جهانی زیستگاه ها

۱۲ مهر روز جهانی حقوق حیوانات

۱۵ مهر روز ملی روستا

۱۶ مهر روز جهانی کودک و محیط زیست

۲۰ مهر روز جهانی کاهش بلایای طبیعی

۲۱ مهر روز جهانی پرندگان مهاجر زمستانه

۲۴ مهر روز جهانی غذا

۱ آبان روز جهانی پلنگ برفی

۲ آبان روز جهانی مبارزه با تغییرات اقلیمی

۱۳ آذر روز جهانی یوزپلنگ

۱۴ آذر روز جهانی خاک

۱۶ آذر روز ملی گونه های بومی

۱۹ آدر روز جهانی حقوق حیوانات

۲۰ آذر روز جهانی کوهستان

۲۹ دی روز ملی هوای پاک

۱۳ بهمن روز جهانی تالاب ها

۱۲ اسفند روز جهانی حیات وحش

۱۵ اسفند روز درختکاری

۱۵ الی ۲۱ اسفند هفته منابع طبیعی و آبخیز داری

۲۳ اسفند روز جهانی حفاظت از رودخانه ها