arm-Copy
زنان، فرهنگ، سنت و قوانین در سال 97
تاریخ انتشار: 30 مارس ماه 19 

نگاهی به وضعیت زنان ایران بر اساس گزارشات ثبت شده در هرانا

زنان، فرهنگ، سنت و قوانین در سال 97

5288888888

در سال ۹۷، زنان ایرانی نیز همچون سایر اقشار سال دشواری را تجربه کردند، علاوه بر نواقص قانونی و عدم تضمین برابری‌های جنسی در صحنه اجتماع و قانون باید به ثبت دستکم ۹۴۲ مورد گزارش خشونت خانگی علیه زنان اشاره کرد. در همین سال ۳۲ مورد اسیدپاشی روی داد که عمده قربانیان آن زنان بودند ، ۱۵ زن در اعتراض به وضعیت خود دست به خودسوزی زدند و ۹ زن نیز قربانی قتل‌های ناموسی توسط خانواده‌های خود شدند.

منبع: @womenstudies