arm-Copy
ازدواج زود هنگام
تاریخ انتشار: 24 مارس ماه 19 

موضوع ازدواج زود هنگام مدت ها است که در محافل مختلف علمی کشور و همچین در مجلس شورای اسلامی محل بحث فراوان بوده است. در هیمن راستا نگاهی به تغییرات قوانین سایر کشورها در مورد سن قانونی لازم برای انعقاد عقد نکاح که مبین نگاه کلی جامعه و توجه خرد قانون گذاری این کشورها به موضوع است، خالی از لطف  نخواهد بود. در همین راستا اخیرا (12 مارس 2019) در کشور برزیل قانونی تصویب شده که برایند آن افزایش سن ازدواج است. این قانون جدید درواقع ماده  1520 قانون مدنی این کشور را اصلاح می‌کند و مقرر می‌دارد صرفاً افرادی می‌توانند اقدام به ازدواج کنند که به‌موجب ماده 1517 قانون مدنی این کشور اجازه ازدواج داشته باشند. ماده اخیر اشعار می‌دارد زنان و مردانی که به سن 16 سال رسیده باشند به شرط رشد و تحصیل اجازه والدین یا نماینده قانونی آن‌ها اجازه ازدواج خواهند داشت. از سوی دیگر، به موجب ماده 5 قانونی مدنی این کشور پایان سن صغر 18 سال تمام است که در آن شخص اهلیت استیفای تمام حقوق مدنی خود را دارد. قبل از تصویب قانون جدید، به‌موجب ماده 1520 قانون مدنی این کشور افرادی که به سن ازدواج مقرر در ماده 1517 نرسیده بودند تحت شرایط استثنائی اجازه ازدواج داشتند. برای مشاهده این خبر به اینجا مراجعه کنید.  به نظر می رسد قانون گذار برزیل درجهت رساندن سن ازدواج به سن قانونی رشد مقرر در قانون یعنی 18 سال گام برداشته است.