arm-Copy
یک‌میلیون انسان بی‌شناسنامه در کشور ما زندگی می‌کنند
تاریخ انتشار: 24 مارس ماه 19 

🔘یک‌میلیون انسان بی‌شناسنامه در کشور ما زندگی می‌کنند و طبیعی است که این افراد از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی بی‌بهره‌اند.

🔘یکی از مهم‎ترین دلایل بی‎شناسنامه ماندن این افراد، ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی است.

🔘طیبه سیاوشی معتقد است مسئولان نسبت به آسیب حاصل از وجود افراد بی‌هویت آگاه‌اند و می‌توانستند با اعلام هویت مادر به کودکان آن‌ها شناسنامه دهند.

🔘به گفته کارشناسان، بی‌‌‌هویتی می‌تواند عامل ارتکاب جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد