arm-Copy
صدها کشیش از کودکان “سوءاستفاده جنسی” کرده‌اند
تاریخ انتشار: 22 مارس ماه 19 

🔶 صدها کشیش از کودکان “سوءاستفاده جنسی” کرده‌اند

دفتر حقوقی جف آندرسن در شیکاگو نام صدها کشیش کاتولیک را منتشر کرده و مدعی شده که آنها در طول نیم قرن گذشته از کودکان بیشماری سوءاستفاده کرده‌اند.

دفتر حقوقی یادشده، وکالت بسیاری از کودکان را به عهده گرفته است.

روزنامه‌های آمریکایی که این گزارش را روز چهارشنبه (۲۰ مارس) بازنشر کرده‌اند، می‌گویند: «داده‌های فاش شده نشان می‌دهند که در برخی از موارد کشیش‌ها تا امروز هم به سوءاستفاده جنسی از کودکان ادامه می‌دهند.»

در گزارش از ۳۹۵ روحانی نام برده شده، که چند تنی از آنها راهبه یا کارآموز هستند.

گفته می‌شود در گذشته گهگاه شکایاتی از کشیش‌ها انجام گرفته، اما دوائر اسقفی به جای رسیدگی به جرم آن افراد، آنها را به پست‌هایی انتقال داده که باز هم به کودکان دسترس داشته‌اند.

برخی از قلمروهای اسقفی این گزارش را تکذیب کرده‌اند.

photo_2019-03-22_13-50-40