میزان حضور زنان در مناصب سیاسی؛ جایگاه زنان ایران و افغانستان کجاست؟
تاریخ انتشار: 22 مارس ماه 19 

💢میزان حضور زنان در مناصب سیاسی؛ جایگاه زنان ایران و افغانستان کجاست؟

آمارهای جهانی حاکی از آن است که حضور زنان در مناسب سیاسی کلیدی در پست‌هایی چون ریاست جمهوری، نخست وزیری، وزارت و نمایندگی مجلس در جهان در حال افزایش است. با این حال با توجه به اطلاعات موجود به نظر می‌رسد در اغلب کشورها این میزان هنوز بسیار اندک است.

بیشتر بخوانید: https://bit.ly/2UKEH6T

photo_2019-03-22_13-45-28