arm-Copy
آموزگار همه کودکان سوئد
تاریخ انتشار: 22 مارس ماه 19 

آموزگار همه کودکان سوئد

۱۶ مارس ۱۹۴۰ : ۷۹ سال پیش در چنین روزی سِلما لاگرلوف (Selma Lagerlöf) در ملک خود مورباکا در وِرملاند درگذشت.

🔻سلما لاگرلوف در ورملاند، استانی در میانه غربی سوئد زاده شد. خانواده‌اش زمین‌دار بودند، ولی ۸ ساله بود که پدر میخواره‌اش دار و ندارش را به پای الکل ریخت و خانواده را آواره کرد. سلما می‌گفت: «به فلج کودکان دچار بودم و همیشه تنها. از هشت سالگی این فکر در سرم بود که روزی نویسنده شوم و با پول کتاب‌هایم ملک از دست‌رفته‌مان را باز بخرم.» او به پایتخت سوئد رفت و همانجا در ۲۷ سالگی آموزگار دبستان شد و بعدها به تشویق اولیای مدرسه، داستان‌هایی برای کودکان نوشت.

🔻۳۲ ساله بود که ۵ داستان به هم پیوسته‌اش را در یک مجله زنان چاپ کرد و سپس این داستان‌ها را که مایه‌هایی از زندگی خودش و پدر میخواره‌اش داشتند، به عنوان رمان «افسانه گوستابرلینگ» منتشر کرد و با این رمان بلندآوازه شد.

photo_2019-03-22_13-33-49