arm-Copy
تصاویر جشن سال نو “کودکان بازمانده از تحصیل عمومی” موسسه نوید زندگی کوشا در شیرآباد زاهدان
تاریخ انتشار: 19 مارس ماه 19 

تصاویر جشن سال نو “کودکان بازمانده از تحصیل عمومی” ما در شیرآباد زاهدان. کودکان ما هم برای بار اول طعم زیبایی جشن و سرور همگانی را در فضای “مدرسه” شان چشیدند.

ای جان جان به رقص آ. شوریده دل به پا شدیم. فرسنگها را طی کردیم تا بتوانیم این دایره عشق را پهنا ببخشیم. خوشحالیم موفق شدیم. این شادی ضمانت نامه یست که می گوید آینده از ماست. مایی که جانهای عاشق داریم و با کوله باری از امید می رویم تا فتح کنیم شادی نهفته فرداها را‌. بهار ۹۸

فیلم 1

فیلم 2

فیلم 3

فیلم 4

photo_2019-03-19_20-56-49

photo_2019-03-19_20-56-55