arm-Copy
فراخوان گزارشگر شورای حقوق بشر در زمینه آزادی عقیده و مذهب برای مشارکت جهانی در تدوین گزارش بررسی ابعاد یهودی ستیزی
تاریخ انتشار: 19 مارس ماه 19 

🔹فراخوان گزارشگر شورای حقوق بشر در زمینه آزادی عقیده و مذهب برای مشارکت جهانی در تدوین گزارش بررسی ابعاد یهودی ستیزی

بخش امور نهادهای ملی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرد : گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در موضوع آزادی عقیده و مذهب با بیان اینکه برای گزارش تخصصی که قرار است پائیز سال آینده در مجمع عمومی ملل متحد ارائه کند، بحث یهودی ستیزی و ابعاد مختلف آن در جهان را برگزیده و در حال گردآوری داده های مختلف مربوط به این موضوع از منظر موانع برخورداری از آزادی عقیده و مذهب می باشد از یکایک افراد و نهادهای ذینفع در این موضوع خواسته است تا دیدگاهها و نظرات خود را حول محورهای در خواستی(مصادیق نقض حق، قوانین ومقررات ذیربط، رویه های خوب عملکردی ، نوع پاسخ دولتها به مصادیق نقض حقوق دینداران مزبور) حداکثر تا 7 ژوئن 2019 /17 خرداد 1397 اعلام دارند.

شایان ذکر است گسترش رفتارهای نژاد پرستانه و افراطی در مناطق مختلف جهان موجب شده که هر از چند گاه یا در برخی کشورها به طور گسترده مصادیق متنوعی از نقض حقوق پیروان ادیان از جمله ادیان بزرگ توحیدی جهان شامل مسیحیت ، اسلام و یهود به وقوع بپیوندد چنانچه طی روزهای اخیر در نیوزلند به عنوان کشوری که از شاخص های خوب زیست عمومی و مدنی برخوردار بوده است، شاهد بودیم که چگونه دهها مسلمان نمازگزار قربانی رفتار فاشیستی وجنون آمیز یکی از فعالان عرصه افراطی گری و خشونت ورزی شدند.

ضمنا یادآوری می نماید که در سنوات گذشته گزارشگران قبلی آزادی عقیده و مذهب یا گزارشگران مسئول در زمینه تبعیض نژادی و مبارزه با بیگانه هراسی موضوع اسلام ستیزی را نیز مورد بررسی قرار داده و نکات توصیه ای متعددی را برای رفع آن در جهان مطرح کرده اند.