arm-Copy
مسئولان اجرایی و مدیریت شهری پاسخگو باشند
تاریخ انتشار: 19 مارس ماه 19 

مسئولان اجرایی و مدیریت شهری پاسخگو باشند : گزارش هایی از سوی فعالان مدنی حوزه حمایت از کودکان و رسانه ها منتشر شده که روز گذشته برخی سکونتگاه های غیر رسمی حاشیه شهرری متعلق به مردم محروم در اثر باران شدید و فقدان حداقل های لازم مکان سکونت ، فرو ریخته و در اثر این رویداد، دو کودک 12 ساله و 8 ساله از خانواده های مزبور زیر آوار جان باخته اند. از سوی فعالان مدنی گفته شده که تا به حال پیگیری های متعدد برای تقویت ایمنی سکونتگاههای یاد شده انجام شده اما مسئولین اجرایی و مدیریت شهری همکاری نداشته اند. 🔹از یاد نبریم که برابر موازین حقوقی بین المللی شناخته شده که ایران نیز متعهد بدانهاست اگرچه تعهد دولتها برای تامین حق برخورداری همگان از مسکن ایمن و متناسب، وظیفه ای تدریجی است که در چارچوب منابع و امکانات و مبتنی بر برنامه ریزی دقیق باید تحقق یابد اما تامین حداقل های سرپناه افراد برای رهایی از خطر مرگ وظیفه فوری همه دولتهاست و استقبال از هر گونه همیاری مردمی در این زمینه از جمله اولویتهاست.

photo_2019-03-19_18-55-33