arm-Copy
محمدرضا وداد؛ سفیر شادی کودکان، به اصفهان رسید و برای کودکان کار این شهر در ساز خود دمید
تاریخ انتشار: 19 مارس ماه 19 

محمدرضا وداد؛ سفیر شادی کودکان، به اصفهان رسید و برای کودکان کار این شهر در ساز خود دمید تا دقایقی را فارغ از سختی‌هایی که روزگار برایشان خواسته به نوای موسیقی گوش دهند و غرق در خیال کودکانه‌ی خود شوند.

وداد قرار است ۱۷۸۰ کیلومتر را از تهران تا بندرعباس با شعار شادی، حق همه کودکان است، رکاب بزند.

مراسم بدرقه آقای وداد پیک شادی برای کودکان در شهر اصفهان

آقای وداد به سمت یزد حرکت کردند برایشان سلامتی و سفری  بی خطر آرزو داریم.

photo_2019-03-19_18-47-52

photo_2019-03-19_18-47-58

photo_2019-03-19_18-48-04