arm-Copy
۳۰ درصد ایرانی‌ها هرگز به سینما نرفته‌اند
تاریخ انتشار: 17 مارس ماه 19 

۳۰ درصد ایرانی‌ها هرگز به سینما نرفته‌اند

🎬طبق نظرسنجی اسفندماه «ایسپا»، ۳۰ درصد ایرانی‌ها تا کنون سینما نرفته‌اند؛ این آمار درباره تئاتر بیش از ۸۸ درصد مردم ایران را شامل می‌شود.

photo_2019-03-17_13-52-52