arm-Copy
نشست هماهنگی عملیات اجرایی اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته در کشور
تاریخ انتشار: 10 مارس ماه 19 

تقی رستم وندی در نشست هماهنگی عملیات اجرایی اسناد توسعه ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته در کشور که عصر امروز با حضور وزیر کشور، استانداران سراسر کشور و فرماندار ۳۱ شهرستان برگزار شد اظهار کرد: سال ۹۴ طی دو جلسه گزارش مفصلی خدمت مقام معظم رهبری تحت عنوان گزارش وضعیت اجتماعی کشور ارائه شد.

✅وی ادامه داد: این گزارش بر اساس شاخص ها و مولفه ها در حوزه اجتماعی وضعیت کشور تبیین شد. در این گزارش گزاره‌ مهمی مطرح شد که حاصل دو سال مطالعه از سال ۹۲ تا سال ۹۴ در وزارت کشور بود.

✅ نتیجه گزارش این بود که به جهت نبود آمایش سرزمین در کشور و عدم تدوین اسناد مرتبط با آمایش سرزمین در کشور طی دهه‌های گذشته توزیع ثروت و امکانات به صورت نامتوازن صورت گرفته است و البته این عدم توازن ثروت و خدمات منجر به مهاجرت بین شهرها، روستاها به شهرها و استان ها شده است که در نهایت این جمعیت مهاجر در اطراف تعدادی از کلان شهرها مستقر شدند و پیامد این مهاجرت افزایش و عدم توزیع امکانات و ثروت و افزایش آسیب های اجتماعی بوده است.

✅رییس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در نهایت پنج اولویت در فهرست آسیب های اجتماعی تحت عنوان اعتیاد، طلاق و حاشیه نشینی، مفاسد اخلاقی و مناطقی که این آسیب ها در آن مناطق از وضعیت فزاینده برخوردارند و با عنوان مناطق حاد و بحرانی نام برده شدند، مشخص شد.

✅رییس سازمان امور اجتماعی کشور تشریح کرد: براساس همین داده ها که عمدتا سال ۹۵ هم جمع آوری شده است بین توسعه نیافتگی و آسیب ها تقاطعی ایجاد کردیم.

✅در ادامه گفت: همچنین با شاخص های حوزه توسعه و پیشرفت به لیستی از ۳۱ شهرستان رسیدیم که هم توسعه نیافته هستند و هم آسیب های اجتماعی در آنها بالا است. **منبع ایسنا 📌لیست 31شهرستان کم برخوردار در کشور:

🎯در راستای تدوین راهبرد های طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با رویکرد کودکان کار، نخستین جلسه کارگروه کودکان کار، در سازمان بهزیستی برگزار شد.

🔻دکتر حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی و عضو شورای سیاست گذاری  طرح  جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در نخستین جلسه کارگروه کودکان کار که 12 اسفند 97 در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار شد، گفت: فرایند کارگروه کودکان کار توسط همکاران در وزارت کشور مشخص و طی جلساتی که سازمان امور اجتماعی با وزارت کشور برگزار کرده است، حوزهٔ کودکان کار به سازمان بهزیستی سپرده‌شده است.

🔻دکتر فرید بر ضرورت استفاده از مشارکت حداکثری تاکید کرد و گفت: اگر هدف و چشم‌انداز را درست طراحی کنیم تا همه پیرامون این هدف گرد هم بیایند، همچنین بر کم‌وکاستی‌های قوانین موجود تمرکز نماییم و از مسیر منحرف نشویم می‌توانیم نظرات خوب و تجمیع شده‌ای داشته باشیم.

🔻وی هدف از برگزاری این جلسات را تبیین وضعیت موجود و دستیابی به راهبردها دانست و گفت: در جلسات متعدد، در نظر داریم ضمن تبیین وضعیت موجود، تدوین چشم‌انداز و اهداف، راهبرد های اساسی پروژه را نیز ترسیم نماییم.