اهالی روستای ده دیک شهرستان اندیکای خوزستان ، هر روز مجبورند برای رفتن به شهر و انجام کارهای روزمره از میان رودخانه عبور کنند
تاریخ انتشار: 9 مارس ماه 19 

اهالی روستای ده دیک شهرستان اندیکای خوزستان ، هر روز مجبورند برای رفتن به شهر و انجام کارهای روزمره از میان رودخانه عبور کنند

+توی همین وضعیت،عده‌ای هم به خاطر مقاومت وزیر برای فیلترینگ توی خوزستان چرخ می‌خورن و امضا جمع می‌کنن چرا واسه جاده سازی و رفع مشکلات مردم کسی امضا جمع نمی‌کنه؟؟

photo_2019-03-09_14-36-05