arm-Copy
“تقدیم گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به اجلاس چهلم شورای حقوق بشر و موضوع حقوق کودکان”
تاریخ انتشار: 9 مارس ماه 19 

“تقدیم گزارش گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران به اجلاس چهلم شورای حقوق بشر و موضوع حقوق کودکان” 1- گزارش فوق در قالب 4 بخش و 76 بند تنظیم شده است و از جمله موضوعات مورد توجه در این گزارش، وضعیت حقوق بشر کودکان می باشد که از این حیث، بالاخص بخش سوم گزارش، به طور کامل از بندهای 36 تا 68 به موضوع عدالت کیفری کودکان اختصاص یافته است و از این منظر، حوزه هایی؛ چون حداقل سن مسئولیت کیفری، اصلاحات تقنینی، چالش های موجود در نظام عدالت کیفری و مجازات مرگ مورد توجه گزارش قرار دارد.

2- این گزارش علاوه بر بخش سوم، در بخش چهارم و پایانی گزارش؛ یعنی بخش مربوط به ملاحظات نهایی و توصیه ها، در قالب بندهای 72 تا 76 حوزه عدالت کیفری کودک را ملحوظ توجه دارد.

3- لازم به ذکر است، این اجلاس از تاریخ 25 فوریه لغایت 22 مارچ در مقر اروپایی سازمان ملل متحد؛ ژنو سوییس برگزار می شود.

بطحایی: به هیچ وجه سند ۲۰۳۰ در مدارس اجرا نمی‌شود

وزیر آموزش و پرورش: 🔹️به هیچ وجه سند ۲۰۳۰ در مدارس کشور اجرا نمی‌شود و تیم متمرکزی در صورت مشاهده هر گونه موردی از اجرای این سند در مدارس، جلوی اجرای آن را می‌گیرند./ ایسنا