arm-Copy
ساعات کاری طولانی زنان را افسرده می‌کند
تاریخ انتشار: 6 مارس ماه 19 

🔹زنانی که بیش از ۵۵ ساعت در طول هفته کار می‌کنند بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی هستند. 🔹کار کردن در تعطیلات آخر هفته با خطر افسردگی در زنان و مردان همراه است.

photo_2019-03-06_10-50-50