arm-Copy
فرزانه جوادی، معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی استان تهران از جمع‌آوری روزانه ١٠٠ تا ١۵٠ معتاد در طرح ساماندهی معتادان محله‌های شوش، هرندی و مولوی خبر داد.
تاریخ انتشار: 6 مارس ماه 19 

این طرح از ٩ بهمن ماه آغاز شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد/ در این طرح روزانه بین ١٠٠ تا ١۵٠ معتاد جمع آوری و به مراکز غربالگری ارجاع داده می‌شوند. در مجموع ٣٩٨۵ زن و مرد از ٩ بهمن ماه تا کنون در این سه منطقه جمع آوری شده‌اند.

معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان بهزیستی استان تهران از جمع‌آوری روزانه ١٠٠ تا ١۵٠ معتاد در طرح ساماندهی معتادان محله‌های شوش، هرندی و مولوی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اعتیاد و به نقل از خبرگزاری ایسنا، فرزانه جوادی با اشاره به طرح ساماندهی معتادان مناطق شوش، مولوی و هرندی گفت: این طرح از ٩ بهمن ماه آغاز شده و در حال حاضر نیز ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این طرح روزانه بین ١٠٠ تا ١۵٠ معتاد جمع آوری و به مراکز غربالگری ارجاع داده می‌شوند، افزود: در مجموع ٣٩٨۵ زن و مرد از ٩ بهمن ماه تا کنون در این سه منطقه جمع آوری شده‌اند.

معاون توسعه پیشگیری  و درمان بهزیستی استان تهران با بیان اینکه در این طرح ٣٧٨۴ مرد جمع آوری شده‌اند، اظهار کرد: همچنین ٢٠١  زن معتاد متجاهر نیز در دو مرحله جمع آوری شده و به مراکز تبصره ٢ ماده ١۶ سازمان بهزیستی برای درمان انتقال یافته‌اند.

به گفته جوادی، معتادان جمع آوری شده در این طرح ابتدا وارد مرحله غربالگری و سپس به مراکز درمان اعتیاد سازمان بهزیستی منتقل می‌شوند.

منبع: ایسنا