arm-Copy
شادی حق همه کودکان است
تاریخ انتشار: 24 فوریه ماه 19 

IMG_20190224_152527_256

شادی، حق همه کودکان است رویداد شادی حق، همه کودکان است توسط موسسه مهر و ماه و مشارکت گروهی از انجمن های فعال حقوق کودک ایران قرار است از تاریخ 23 اسفندماه از محله فرحزاد تهران آغاز و تا شهر بندرعباس به پایان برسد. محمدرضا وداد؛ مربی موسیقی کودکان در خانه فرهنگ و هنر موسسه مهر و ماه، یکی از داوطلبان فعالی است که شادی و نشاط کودکان دغدغه شان بوده و به همین منظور می خواهد 1780 کیلومتر را از تهران تا بندرعباس با شعار شادی، حق همه کودکان است، رکاب بزند. انجمن های فعال در زمینه حقوق کودک در ایران سال هاست برای فراهم آوردن بستری مناسب برای کودکانی که از حقوق اولیه خود محروم اند، تلاش می کنند. شادی برای کودکان یک ضرورت است که علاوه بر اثرات روانی بر کودک بر روی رشد و سلامت جسمانی کودکان اثر می گذارد. ما در دنیای پیچیده و تلخی که امروز برای کودکان مان ساخته ایم، شادی در آن رنگ باخته است. رویداد شادی حق، همه کودکان است، تلنگری است به ما و مسئولان حوزه کودک تا با توجه به این مهم، حق شادی را در برنامه ها و سیاستگذاری ها در نظر گرفته و فرصت نشاط را به زندگی کودکان مان برگردانیم. این رویداد توسط موسسه مهر و ماه با مشارکت موسسه یاریگران کودکان کار پویا، موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر، جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی، جمعیت امام علی، موسسه کنشگران اجتماعی پویا، موسسه حمایتی خانه کودک و خانواده، خانه موزه عروسک کاشان، انجمن دوستداران کودک پویش، انجمن یاریگران کودکان در معرض خطر، انجمن پرنده درخت کوچک، شبکه یاری کودکان کار، انجمن یاری کودکان کار، آموزشگاه فنی و حرفه ای با هم، جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود، انجمن حامیان گمنام، سازمان مردم نهاد ترازیست، اقامتگاه بومگردی خانه صلح، باشگاه کودک، جمعیت بچه های طاقت، مركز تخصصي پرورش كودك چند زبانه آرتامهر يزد، مدرسه طبیعت گندمک یزد، بنیاد همدلان کودک و نوجوان، انجمن حمایت از حقوق کودکان، خیریه مهر جاودان جیرفت، موسسه هنری و ادبی شاخه وسپار و رویش نهال جوان برگزار خواهد شد. # موسسه مهر و ماه#موسسه یاریگران کودکان کار پویا#موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر#جمعیت دفاع از کودکان کار و آسیب های اجتماعی#جمعیت امام علی#موسسه کنشگران اجتماعی پویا#موسسه حمایتی خانه کودک و خانواده#خانه موزه عروسک کاشان#انجمن دوستداران کودک پویش#انجمن یاریگران کودکان در معرض خطر#انجمن پرنده درخت کوچک#شبکه یاری کودکان کار#انجمن یاری کودکان کار#آموزشگاه فنی و حرفه ای با هم#جمعیت حمایت از حقوق کودکان مهر زنده رود#انجمن حامیان گمنام#سازمان مردم نهاد ترازیست#اقامتگاه بومگردی خانه صلح#باشگاه کودک#جمعیت بچه های طاقت#مركز تخصصي پرورش كودك چند زبانه آرتامهر يزد#مدرسه طبیعت گندمک یزد#بنیاد همدلان کودک و نوجوان#انجمن حمایت از حقوق کودکان#خیریه مهر جاودان جیرفت#موسسه هنری و ادبی شاخه وسپار#رویش نهال جوان#مدرسه دوستدار کودک هرمزگان