arm-Copy
مقایسه تحصیلات زنان در ۸ کشور
تاریخ انتشار: 16 فوریه ماه 19 

علیرغم رشد تحصیلات زنان در استان‌های بزرگ کشور‌، «میانگین» تحصیلات زنان ایرانی، هنوز در سطح جهانی چندان بالا نیست.

photo_2019-02-16_09-29-45