arm-Copy
روز جهانی منع ختنه زنان یا عدم مدارا با ناقص سازی جنسی زنان
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 

روز جهانی منع ختنه زنان یا عدم مدارا با ناقص سازی جنسی زنان/ بیش از صد و بیست میلیون زن و دختر قربانی ختنه هستند

✍🏻 کامیل احمدی، مردم‌شناس و پژوهشگر

✅امروز روز جهانی منع ختنه دختران است، سنتى كه همچنان پا برجاست. ختنه کردن دختران در ایران پدیده‌ای جدید نیست، ولی عدم دسترسی به اطلاعات در این خصوص عملاً آن را نامرئی می‌کرد و به محققان مجال نمی‌داد در مورد وقوع این عمل در ایران حقایق زيادى را کشف کنند.

✅ایران همواره از اذعان به وجود این عمل در ایران اکراه داشته و مردم عادی نیز در این باره سکوت اختیار کرده بودند چرا که این مسئله در زمره محرمات یا امور به اصطلاح تابو قرار داشت. ختنه كردن دختران تاثير به سزايى در كاهش ميل جنسى زنان دارد.

✅با وجود كاهش چشمگير درصد ختنه دختران در ايران طى سال‌هاى گذشته اين سنت بصورت پراكنده در برخى از مناطق روستايى على‌الخصوص نواحى جنوبى هرمزگان، جزيره قشم و برخى از روستاها در مناطق كوردنيشن همچنان ادامه دارد. ‎

✅سال‌ها تلاش آشكار و پنهان بنده و تعدادى محدود از فعالان در روشنگرى و جلب توجه مسئولان نتيجه ملموسى را تا به كنون به بار نياورده، جز “قول” گنجاندن چند خط در پذيرش موجوديت ختنه زنان در لايحه تأمين امنيت زنان كه سال‌هاست هنوز منتظر تصويب مى باشد(اقدامى هر چند ناچيز ولى اميدوار كننده).