arm-Copy
امروزه بیش از 200 میلیون کودک دختر و زن در اقصا نقاط جهان در معرض اشکال مختلف #ختنه قرار دارند.
تاریخ انتشار: 13 فوریه ماه 19 

✅ امروزه بیش از 200 میلیون کودک دختر و زن در اقصا نقاط جهان در معرض اشکال مختلف #ختنه قرار دارند.                                                                                                            .                                              🔵 امروز چهارشنبه 6 فوریه مصادف است با روز جهانی توقف ختنه، همراه ما باشید برای خاتمه این رویه غیرانسانی و  زیان بخش برای آینده ای بهتر و شادتر برای زنان و دختران جوان.                   برای اطلاع بیشتر به:                                                                                                                   www.unfpa.org/endfgm

photo_2019-02-13_12-31-51