KIANA
گروه فرهنگی اجتماعی کیانا
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ماه ۹۲ 

کیانا مجموعه ای است که با یک پیشنهاد شروع شد و آرام آرام جدیت پیدا کرد و خود را بالفعل کرد. زمان ارائه پیشنهاد طرح، تا دریافت مجوز، به قدرِ زمانِ لازم برای تولد یک نوزاد، ۹ ماه ط ول کشید. با تشبیه تولد کیانا به تولد یک کودک، می توان بلند و کوتاهی عمر و فراز و نشیب زندگی او را تصور کرد. زندگیِ کودکی را که به خاطرِ کودکان بوجود آمد و از آغاز که هنوز روحی در کالبد نداشت، مادر بالغی به نظر می آمد که گویا باید کودکان زیادی را در خود پرورش می داد . کودک در دوران بارداری مادرش رنج زیادی متحمل شد، اما به تولد نزدیک شدن و وجود یافتنش هر چند سخت، اما شیرین می نمود. کودک به دنیا آمد، کودکی که فرزندانش از پیش معلوم بودند و او را به متولد شدن میخواندند. حال مادر و فرزندانش یکی شده اند و هنوز برپا ایستاده، جهان را به امید می نگرند. جمعی که باید خود را به بالای بلندی بکشاند، به فراز به عرش.

  مادر بودن و ماندن از آنچه در ذهن می پروراند، سخت تر بود . اکنون فرزندان به بودن مادر دلگرم شده اند و مادر به فرزندانش، و در میانِ این همه آلودگی و بدی و عصیان، هنوز سپیدیِ دستان پاکی است که زنده ماندن و زنده بودن را نوید میدهد. دستانی که از خود بخشیده اند به آنها؛ از بودن و زیستن خود. سپیدی و گرمی دستانِ پاک بیشتری بدرقه راهش باد و از بدی به دور باد..

 

 

    معرفی گروه فرهنگی اجتماعی کیانا 

  گروه فرهنگی اجتماعی کیانا با هدف بالابردن سطح آموزش و فرهنگ کودکان کار و خیابان و در ادامه توانمندسازی کودکان کار و خیابان و زنان سرپرست خانوار بر اساس آیین نامه اجرایی تاسیس سازمانهای غیر دولتی تاسیس گردید .شخصیت حقوقی گروه فرهنگی اجتماعی کیانا به شماره ثبت ۶۶۰ مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ تحت عنوان اختصاری گروه کیانا در سازمان ثبت اسنادو املاک کرج به ثبت رسید.

  گروه فرهنگی اجتماعی کیانا در ابتدا مجوز فعالیت خود را در دی ماه ۱۳۸۲ از فرمانداری محترم کرج جهت فعالیت در شهرستان کرج و حومه آن اخذ نمود و سپس با گسترش فعالیت های خود مجوز بهزیستی استان تهران را در سال ۱۳۷۸ دریافت نمود . بعد از آن نیز طی فعالیت های مشترک سه جانبه با وزارت کشور و یونیسف ایران از سال ۱۳۸۸ مجوز سالانه خود را در خصوص اجرای پروژه مشترک از اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور دریافت نموده است. این گروه در طول ۱۰ سال فعالیت خود از حمایت بی دریغ جوانان و نیروهای انسانی داوطلب استفاده نموده و در جهت تعالی فعالیت های گروه قدمهای مثبت و رو به رشدی را برداشته است.

  در کنار استفاده از نیروی انسانی داوطلب و اعضاء وابسته به گروه، بخشی از فعالیت های گروه توسط افراد موظف و اجرایی انجام تا در پروژه های تعریف شده در زمان خود و با کیفیت مناسب خدمات دهی به گروه هدف برنامه ریزی و سازماندهی شود.

  در گروه فرهنگی اجتماعی کیانا ترتیبات ساختاری به قرار زیر می باشد .

  مجمع عمومی که از اعضاء فعال و با سابقه گروه تشکیل شده است .

  هیات مدیره که از بین این اعضاء و در مجامع عمومی و با رای گیری انتخاب می شوند.

  مدیر عامل که از بین اعضاء ، هیات مدیره و یا خارج از این اعضاء انتخاب شده و به عنوان بالاترین مقام اجرایی، فعالیت های گروه را مدیریت می کند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت موسسه مراجعه فرمایید:

http://www.kiyana.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1