Arm
انجمن یاری کودکان در معرض خطر
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ماه ۹۳ 

انجمن یاری کودکان در معرض خطر انجمنی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که با هدف آموزش و حمایت از کودکان حاشیه شهرهای بزرگ فعالیت های خود را آغاز کرده و بر این باور است که با رویکردی داوطلبانه و جذب حمایتهای مردمی و همراهی و همدلی افرادی که دغدغه های مسائل فرهنگی و آموزشی را دارند می توان کارهای ارزنده ای را پی ریزی کرد. در این راستا و پس از تلاش ها و پیگیری های مستمر اعضاء هیئت مدیره سرانجام در اسفند ۱۳۸۹ خانه ای بعنوان مرکز آموزش کودکان افغانی در منطقه صباشهر از توابع شهریار اجاره شد. خانه کودک یار از اول اردیبهشت ۱۳۹۰ و با دو روز در هفته فعال شد و فعالیتها حول موضوعات ادبیات و ریاضی و همچنین پرداختن به ارزشها و مهارتهای زندگی بود. با حمایتهای مالی و همراهی تعدادی از دوستان داوطلب این زمان به پنج روز در هفته افزایش یافت که در این بخش چند تن از معلمان افغان که ساکن منطقه قلعه حسن خان بودند نیز ما را همراهی می کردند، اما پس از چند ماه به علت دوری مسافت نتوانستند به همکاریشان با انجمن ادامه بدهند.در دیماه سال ۱۳۹۰ شورای مدیریت خانه کودک تصمیم گرفت به علت کوچکی و نامناسب بودن فضای آموزشی مکان دیگری را برای این امر انتخاب کند. این تغییر باعث شد تا بتوانیم تعداد کلاسها را زیاد کنیم و فضای بهتر و سالمتری را در اختیار کودکان قرار دهیم.

در حال حاضر در خانه کودک یار  ۹۵ کودک افغان در دو شیفت صبح و بعدظهر در ۶ کلاس(اول-دوم-سوم) آموزش می بینند. علاوه بر کودکان تعداد ۲۰ تن از مادران در بخشهای سواد آموزی و کارآفرینی آموزش می بینند.

آموزش کودکان شامل بخشهای: ادبیات، ریاضی،هنر، علوم، ارزشها و مهارتهای زندگی، ورزش، بهداشت و کتابخوانی است که توسط چند معلم از منطقه صباشهر و همچنین همراهی داوطلبینی از تهران به کودکان ارائه می شوند. علاوه بر بخش آموزش، کودکان از حمایتهای بهداشتی، درمانی و تفریحی نیز برخوردارند.

  برای اطلاعات بیشتر به سایت این موسسه مراجعه فرمایید:  

http://yarikoodak.com/