arm-Copy
کلاس بازی درمانی با کودکان در خانه کودک فردوسی ،شبکه یاری کودکان
تاریخ انتشار: 30 ژانویه ماه 19 

کلاس بازی درمانی با کودکان در خانه کودک فردوسی ،شبکه یاری کودکان ۹۷/۹/۱۰

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

نام بازی: جنگ با جاذبه در این بازی چند بادکنک را به هوا پرتاب می کنیم…سپس از بچه ها میخواهیم با پرتاب توپ ها به سمت بادکنک از افتادن بادکنک به زمین جلوگیری کنند. هدف بازی: مدیریت و کنترل رفتارهای تکانشی، یادگیری رفتار قانونمند در کنار لذت و هیجان

photo_2019-01-30_11-06-27

بازی درمانی با کودکان در خانه کودک فردوسی. سرپل ذهاب -۹۷/۹/۱۰

نام بازی: باغ وحش در حافظه شرح بازی: در این بازی بچه ها به صورت دایره وار قرار میگیرند و ناظر بازی در وسط دایره ی ک بچه ها هستند…بچه ها را به صورت تصادفی انتخاب میکند و هر بار از آنها جانداری در آسمان یا زمین و یا دریا میپرسید و در عرض سه ثانیه باید جواب دهند…و از گفتن جاندار تکراری خودداری کنند. هدف بازی: تقویت مهارت، واکنش سریع در کوتاهترین زمان، ورزش ذهنی، توسعه توانایی های فردی