arm-Copy
سازمان بهداشت جهانی: جنگ یمن ۷۰۰۰۰ کشته و زخمی داشته است
تاریخ انتشار: 22 ژانویه ماه 19 

IMG_20190122_215348_973 سازمان بهداشت جهانی: جنگ یمن ۷۰۰۰۰ کشته و زخمی داشته است

🔺سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد، جنگ یمن بیش از ۷۰ هزار کشته و زخمی برجای گذاشته که ۹۲۰۰ تن از آنها کودک هستند.