arm-Copy
کلونی فقر در خانه‌های ۱۸ متری پایتخت
تاریخ انتشار: 22 ژانویه ماه 19 

🔴 کلونی فقر در خانه‌های ۱۸ متری پایتخت

آدم‌های اینجا دنیای‌شان قدری متفاوت تر از هم نوعان خود است؛ انگار محرومیت با آنها زاده شده! خانه ما در مجموع ۱۸ متر است! ماهانه ۲۴۰ هزار تومان اجاره و دومیلیون تومان ودیعه داده‌ایم. سه فرزند دارم. پسرم ۱۰ روز است سرما خورده و گلویش عفونت کرده اما هزینه درمان او را نداشتم. ۵ نفر با دو پتو زندگی می‌کنیم. همسرم ماهانه ۹۰۰ هزار تومان درآمد دارد و با همین مقدار درآمد کم، ۲۴۰ هزار تومان اجاره خانه می‌دهیم و با هزینه آب و برق ما با برجی ۵۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنیم. چند وقت یکبار می‌توانیم گوشت بخوریم و به جای آن با مواد غذایی مثل نخود و لوبیا روز می‌گذرانیم. اگر دو عدد نان بربری بخریم باید ۵ نفری مصرف کنیم و وقتی صبح می‌خوریم دیگر ظهر نان نداریم. در این روزهای سرد مجبوریم برای تهیه نفت، یک بشکه ۲۲۰ لیتری را ۷۰ هزار تومان بخریم! البته برای تهیه آب هم مشکل داریم؛ چراکه دو هفته یکبار ۷۰ هزار تومان پول می‌دهیم تا یک تانکر آب بخریم. IMG_20190122_195541_213