arm-Copy
بکارگیری کودکان در جمع آوری زباله جرم است
تاریخ انتشار: 20 ژانویه ماه 19 

تهران- ایرنا- رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، از پیگیری موضوع بکارگیری کودکان در جمع آوری زباله ها از سوی این سازمان خبر داد و گفت: بکارگیری کودکان در جمع آوری زباله از سوی برخی پیمانکاران شهرداری، خلاف قوانین کار و جرم است.

رضا جعفری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تاکید بر اینکه بکارگیری کودکان در موضوع زباله ها باید متوقف شود، توضیح داد: طبق قانون کار بکارگیری کودکان زیر 18 سال و به ویژه کودکان کمتر از 15 سال در جمع آوری زباله جرم است. وی اضافه کرد: بهزیستی با شهرداری و معاونت رفاه وزارت کار درباره این موضوع جلساتی داشته است اما متاسفانه به نتیجه مشخصی در این زمینه نرسیده ایم. جعفری تاکید کرد: بکارگیری کودکان در این زمینه، معارض حقوق کودکان است؛ کار کودکان فقط در شرایط استثنا که به طور مثال به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنها صدمه نزند و مانع تحصیل نشود، مجاز است. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال های گذشته گفت: طبق این لایحه نیز بکارگیری کودکان در مشاغل مختلف، تخلف است؛ از این رو، اینکه پیمانکارهایی از یک سازمان رسمی، کودکان را بکار گیرند، قابل پذیرش نیست.

n83175907-72788221

منبع: ایرنا