arm-Copy
وضعیت ۶۰درصد زنان متاهل ایران!
تاریخ انتشار: 9 ژانویه ماه 19 

رئیس انجمن روانپزشکان ایران: آمارهای همسرآزاری در ایران، متفاوت است اما تقریبا ۲۰ درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد نیز تجربه خشونت عاطفی دارند.

photo_2019-01-09_10-29-52

منبع: ندای زنان ایران