objFI1sw_400x400
گرم شدن ٢۵٩۶ کلاس استان کرمان با علاءالدین!
تاریخ انتشار: 8 ژانویه ماه 19 
IMG_20190108_133843_742  

🔹مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفته، ۲۵۹۶ کلاس در استان کرمان هیچکدام از تجهیزات گرمایش را ندارند و گرمای آنها بیشتر با علاءالدین تامین می‌شود.