arm-Copy
محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی و برندۀ جایزه صلح نوبل
تاریخ انتشار: 14 دسامبر ماه 18 

✅ محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی و برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال ۱۹۸۳ با تأسیس یک بنیاد خیریۀ غیردولتی به نام «گرامین بانک» توانست جهش بزرگی در فقرزدایی در بنگلادش ایجاد کند. «گرامین» در زبان بنگلادشی، به معنای کشاورز است و یونس، این عنوان را از آن جهت برگزید که گروه‌های هدف او در اعطای وام‌های خُرد و تقریبأ بدون بهره، عمدتأ در روستاها و حاشیه‌های شهرها زندگی می‌کنند. فعالیت گرامین بانک، بر خلاف باور رایج در سیستم‌های بانک‌داری موجود، بر مبنای اعطای وام و نیز سایر خدمات بانکی بدون وثیقه به فقرا قرار دارد؛ به این ترتیب گرامین بانک که اولین بانک تخصصی ویژۀ فقرا محسوب می‌شود، توانسته بیش از پنج میلیون فقیر بنگلادشی را تحت پوشش قرار دهد که بالغ بر ۹۰ درصد آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند.

IMG_20181214_204024_641