arm-Copy
گزارش طرح کودک و خانواده سال ۹۵
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ماه ۹۷ 

از ابتداى طرح تا کنون در مجموع ١٣٠ کودک مورد بررسى قرار گرفته اند که از این تعداد، ٨٢ کودک در سطح خیابان و در حین کار شناسایى شده اند. پس از بررسى هاى اولیه، تعدادى از کودکان به دلایلى نظیر مهاجرت فصلى از شهرهاى دیگر ایران و بازگشت به محل سکونت، عدم حضور خانواده و نیاز به خدمات ویژه (کودکان زباله گرد)، عضویت در موسسات همسو و … از ادامه بررسى ها حذف شدند و مابقى کودکان به عضویت در طرح کودک و خانواده در آمدند. تا به امروز بازدید از منازل این کودکان انجام شده و پرونده هاى مددکارى و روانشناسى آن ها در دست اقدام مى باشد. در روند مصاحبه هاى مددکارى و روانشناسى، نیازسنجى اولیه کودکان صورت گرفته و برخى از نیازهاى ایشان بر اساس اولویت در دست پیگیرى مى باشد. از جمله اقداماتى که تا کنون براى کودکان انجام شده مى توان به پیگیرى و ثبت نام کودکان بازمانده از تحصیل در مدرسه، برگزارى کلاس سوادآموزى، تامین شهریه مدرسه، کیف و نوشت افزار، کتاب هاى درسى و کمک آموزشى، پوشاک و … اشاره نمود. (آمار دقیق این اقدامات به تفکیک به صورت ضمیمه در انتهاى گزارش حضورتان ارائه گردیده است). در حال حاضر یک تیم ۴ نفره داوطلب مسئولیت سوادآموزى به کودکان بازمانده از تحصیل را بر عهده دارند. در ماه هاى باقیمانده از سال ٩۵ برگزارى کلاس هاى مهارت هاى زندگى، پیشگیرى از کودک آزارى جنسى و پیشگیرى از اچ.آى.وى در رأس برنامه هاى گروه براى کودکان و خانواده هایشان قرار دارد. همچنین مهمترین نیازهاى گروه براى ادامه کار، تأمین کتاب هاى مناسب براى گروه سنى ب و ج و د و تجهیز کتابخانه، معلم متخصص داوطلب جهت آموزش دروس ابتدایى به کودکان حاضر در دوره سوادآموزى، نیروى داوطلب به عنوان مربى در زمینه هاى کتاب خوانى(به روش با من بخوان)، کاردستى، نمایش و تئاتر مشارکتى (با هدف آموزش از راه بازى) مى باشد.

photo_2018-12-02_15-13-20

photo_2018-12-02_14-51-02