arm-Copy
معرفی نامزدهای ایرانی جایزه «اندرسن»
تاریخ انتشار: 11 نوامبر ماه 18 

معرفی نامزدهای ایرانی جایزه «اندرسن»

فرهاد حسن زاده و فرشید شفیعی نامزدهای ایرانی جایزه «هانس کريستين آندرسن» (نوبل کوچک) ۲۰۲۰ شدند.

به گزارش ایسنا، شورای کتاب کودک اعلام کرد پس از ماهها بررسی و مشورت، در نهایت فرشید شفیعی را در بخش تصویرگری و فرهاد حسن زاده را در بخش نویسندگی (برای بار دوم) به عنوان نامزدهای ایرانی جایزه جهانی «هانس کریستین اندرسن» ۲۰۲۰ به دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY معرفی می کند.

جایزه «هانس کريستين آندرسن» (نوبل ادبیات کودکان) هر دو سال یک بار به مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر، برای یک عمر فعالیت حرفه ای در حوزه ادبیات کودک، از سوی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان IBBY اهدا می شود. از معیارهای انتخاب، تداوم در تولید ادبیات کودک، خلق آثار بدیع اصیل و هنرمندانه و داشتن سهمی پایدار در پیشبرد ادبیات کودک جهان است.

ee

ff

fff