arm-Copy
لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی در دولت تصویب شد
تاریخ انتشار: 5 نوامبر ماه 18 

معصومه ابتکار در یادداشتی گفت: “بعد از مدتها در جلسه امشب دولت تصویب شد؛ زنان ایرانی دارای همسر خارجی میتوانند برای فرزندان زیر ۱۸ سال خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این مصوبه به صورت لایحه جهت اصلاح قانون فعلی به مجلس میرود”.

این لایحه پس از تصویب نمایندگان مجلس و تایید شورای نگهبان میتواند به صورت قانون اجرا شود.

در حال حاضر بر اساس قانون ایران، فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی نمیتوانند شناسنامه ایرانی بگیرند.