arm-Copy
این استاد دانشگاه از منتقدان نظام آموزشی کنکور محور است. او معتقد است مافیای کنکور طبیعت ما را ویران کرده است
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ماه ۹۷ 

این استاد دانشگاه از منتقدان نظام آموزشی کنکور محور است. او معتقد است مافیای کنکور طبیعت ما را ویران کرده است.

او حتی تغییر محتوای کتب درسی را در خدمت موسسات انتشار کتاب‌های کمک‌آموزشی می‌داند که از این راه سود کلانی کسب می‌کنند.

به اعتقاد مجید حسینی تست‌های کنکور از جاهایی طرح می‌شوند، که نیاز به کتاب تست و تشریح داشته باشند.

او اولین گام در حذف مافیای کنکور را نجات آموزش و پرورش می‌داند.

** نظام آموزشی ایران متاسفانه نمره‌محور، مبتنی بر حفظ کردن، یادگیری نکات تستی و کنکور محور شده است و چنین نظامی خلاقیت دانش‌آموزان و آینده‌سازان ایران را بارور که نمی‌کند هیچ، تباه می‌کند.

برای دیدن فیلم روی این متن کلیک کنید.